ALGEMENE VOORWAARDEN

Naam webwinkel: Studio Twelve-O-Two
KvK nr.: 73964689
BTW nr.: NL002160613B49
Vestigingsadres: Belgiëplein 93, 1066 RC Amsterdam
E-mail: info@studiotwelveotwo.com

Definities.
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

1. Consument: De natuurlijke persoon, die niet handelt voor zijn of haar beroep of bedrijf.
2. (en een overeenkomst aangaat met de webwinkel)
3. Webwinkel: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de consument producten en/of diensten op afstand aanbiedt.
4. Dag: kalenderdag
5. Bedenktijd: De termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen de consument en webwinkel, welke tot stand komt zodra consument een product of dienst afneemt bij de webwinkel.
8. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
9. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat de consument of webwinkel in staat stelt om informatie die aan hen persoonlijk gericht is, op te slaan op zo’n manier dat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke overeenkomst op afstand die tussen consument en webwinkel tot stand komen.
2. De webshop stelt de tekst van de algemene voorwaarden beschikbaar aan de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Mocht dit om een of andere reden toch niet lukken, dan kan de consument geheel kosteloos de algemene voorwaarden opvragen bij de webshop.
3. Het aanbod in de webwinkel bevat een korte omschrijving van de aangeboden producten en afbeeldingen zodat de consument de mogelijkheid heeft om het aanbod op afstand te kunnen beoordelen.
4. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel accepteert met de daarbij behorende algemene voorwaarden.
5. Zodra de consument het aanbod van de webwinkel heeft aanvaard, krijgt hij/zij hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail van de webwinkel. Zolang de consument deze bevestiging niet ontvangt kan de consument te overeenkomst ontbinden.
6. De webwinkel kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan de betalingsverplichting kan voldoen. Als de webwinkel een gegronde reden heeft om n.a.v. dit onderzoek de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag of bestelling te weigeren. Zodra de consument niet aan de betalingsvoorwaarden kan voldoen, mag de webwinkel een overeenkomst ten alle tijden weigeren.
3. Herroepingsrecht.
1. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst op afstand te ontbinden.
2. Binnen de bedenktijd mag de consument het product uitpakken en slechts gebruiken voor zover dit nodig is voor de beoordeling van het product. Uitgangspunt is dat de consument alle labels, prijskaartjes, stickers en dergelijke aan het product bevestigd laat en het product alleen bekijkt en niet gebruikt.
3. Het product dient altijd in originele staat geretourneerd te worden.
4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien het product niet wordt behandeld zoals aangegeven in lid 2
5. Indien de consument een product wil retourneren zijn de verzendkosten hiervan altijd voor de consument.
6. Indien de consument gebruik wil maken van het herroeppingsrecht dient hij/zij dit binnen 14 dagen na ontvangst, schriftelijk te laten weten aan de webwinkel. De webwinkel stuurt de consument daarna een bevestiging en instructies voor het retourproces.
7. Nadat de consument een bevestiging en instructies heeft ontvangen heeft de consument uiterlijk 14 dagen om het product terug te sturen naar de webwinkel.
8. Zodra de webwinkel het geretourneerde artikel heeft ontvangen, ontvangt de consument hiervan een bericht per e-mail. De webwinkel vergoedt de betalingen die de consument aan de webwinkel heeft voldaan.


4. Levering
1. Plaats van levering is het adres dat de consument aan de webwinkel heeft doorgegeven. Wij leveren uitsluitend op adressen binnen Nederland. Consument is zelf verantwoordelijk voor vermissing indien hij/zij niet het juiste leveradres doorgeeft.
2. De webwinkel zal de geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
3. Omdat webwinkel werkt met verschillende leveranciers kan de levertijd variëren tussen 3 werkdagen tot 10 weken. Consument wordt altijd van te voren op de hoogte gesteld van deze levertijd.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk geleverd kan worden, ontvangt de consument hiervan binnen 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Na ontbinding zal de webwinkel het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derde.

5. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij webwinkel.
2. De ingediende klachten worden binnen 21 dagen beantwoord door webwinkel. Indien de klacht niet binnen 21 dagen verholpen kan worden laat de webwinkel dit tijdig weten aan de consument, en geeft daarbij een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een oplossing kan verwachten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Studio Twelve-O-Two | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel